MAKALELER

GÜNÜMÜZDE GELİŞEN HAVA PERDESİ TEKNOLOJİSİ

05 May 2001
Doğru şekilde seçilip, kapı üzerine monte edilmiş bir hava perdesi, mahal içersine giren havayı koşullandırarak konfor ortamının korunmasını sağlar ve aynı zamanda serbest konveksiyonla oluşabilecek ısı kaybına engel olur.

Açık kapılar nedeniyle iç ve dış mahal arasında çok büyük miktarlarda hava akımı ve istenmeyen ısı kayıpları gerçekleşir. Açık bir kapı üzerine monte edilen hava perdesi, iç ve dış ortam arasındaki hava akımını düzenler, ve iç ortama gerekli ısı miktarını sağlayarak konforlu bir ortam yaratır. Kapı genişliğine ve yüksekliğine uygun olarak seçilen bir hava perdesi, üflediği sıcak havanın kapıdan gelen soğuk havayla karışması sonucu, hem iç ortama gerekli ısıyı temin eder, hem de doğal havalandırma için gerekli hava miktarının kapıdan girmesine izin verir. Bir hava perdesinin verimli ve konforlu çalışabilmesi için, üfleme menfezi özellikleri çok büyük önem taşır.

Hava perdesinin üfleyerek yarattığı hava akımı, hem gerekli ısı enerjisine sahip olmalı, hem de tüm kapı açıklığını kaplayacak şekilde olmalıdır. İç ve dış hava arasındaki ısı transferini minimuma indirmelidir. Ayrıca hava perdesinin iç ortamda türbülans yaratmaması ve kapıdan geçenlere rahatsızlık vermemesi için, mümkün olan en düşük hızlarda hava üflemesi gereklidir.

İç veya dış şartlardaki değişim neticesinde, kapılardan içeri giren hava miktarı da değişir. Yakın geçmişe kadar, şartlardaki bu gibi değişiklikler, hava perdesinin üfleme hızının değiştirilmesi ile telafi edilirdi. Teknolojik araştırmalar, iç ve dış şartlara bağlı bir değişken olan gerekli hava miktarının, üfleme hızı değiştirilerek ayarlanması yerine, hızın sabit tutulup, üfleme menfezinin genişliğinin değiştirilerek ayarlanması halinde, mahal şartlarında önemli gelişmeler sağlandığını ortaya çıkarmıştır.

Hava perdesince üflenen hava, sanal bir perde gibi tüm kapı açıklığını kaplayıp, yer seviyesine ulaşabilecek şekilde olmalıdır. Türbülans, bu gibi bir sanal perdenin oluşumunu zorlaştırır ve aynı zamanda iç ve dış hava arasındaki ısı transferini artırır. Türbülansa etki eden en önemli iki faktör, menfez dizaynı ve üfleme hızıdır. Hava perdesi menfezinde kullanılacak bir doğrultucu ('Rectifier') türbülans miktarını önemli ölçüde azaltıp, sanal bir perdenin oluşumunu kolaylaştırır. Çoğu şartlarda ideal üfleme hızı 3m/s ile 5 m/s arasında değişir. Üfleme hızının tüm kapı boyunca sabit olması, bir ön şarttır. Yapılan deneyler, hava perdesi uygulamasının, kapının her iki yan tarafından 250mm taşacak şekilde olması halinde kenarlardaki hava sızıntılarına engel olunabildiğini göstermiştir.

Hava perdesi menfezinden üflenen hava, konforlu bir uygulama için 30C-40C arasında olmalıdır. Ideal bir uygulamada, doğal havalandırma ile kaybedilen hava miktarına eşit havanın kapıdan içeri girişine izin verilmesi gerekir. Atmosferdeki değişiklikler veya iç ortamdaki değişiklikler, konfor ortamının sağlanması için gereken ısı enerjisi miktarını değiştirir. Bu durum üflenen havanın sıcaklığını değiştirerek telafi edilebilir. (30C-40C aralığında) Eğer enerji gereksinimi bu sıcaklıklar arasında sağlanamıyorsa, hava miktarı da değiştirilmelidir. Fan hızı yükseltilerek, hava miktarı artırılabilir. Ancak menfez genişliği aynı kalırsa bu durum üfleme hızını yükseltir ve türbülans, yüksek ısı kayıpları gibi istenmeyen sonuçlara sebep olur. Ayrıca yüksek hava hızları kapı girişlerinde konforsuz bir ortam yaratır. Gerekli hava miktarındaki değişimi sağlayabilmek için, alternatif bir yöntem, üfleme hızını sabit tutarak, menfez genişliğini artırmaktır. Bu şekilde, konfor ortamını koruyarak, türbülansa ve yüksek ısı kayıplarına sebep olmadan, gerekli ısıyı ve hava miktarını sağlamak mümkündür.
Kaynak: Biddle Air Curtains Technologies Reports

(*) Bilgin Karagözoğlu Makina Mühendisi ATC Ltd. Şti. Artur Altunkeser Makina Mühendisi ATC Ltd. Şti.Hemen sipariş vermek için bizi arayın...

+90 212 227 02 86